Title: Prostorová analýza rozložení bankovních služeb v Plzeňském kraji
Other Titles: Spatial analysis and decomposition of bank services in Pilsen region
Authors: Sedláčková, Lucie
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14691
Keywords: prostorová analýza;bankovnictví;služby;Plzeňský kraj
Keywords in different language: spatial analysis;banking;services;Pilsen region
Abstract: Tato práce se zabývá prostorovou analýzou rozložení bankovních služeb (poboček a bankomatů). Jako vstupní data byly použity údaje z internetových stránek jednotlivých bankovních institucí. Zjištěné údaje byly zpracovány do tabulek a graficky znázorněny pomocí programu ArcGIS.
Abstract in different language: The work deal with spatial analysis and arrangement of bank services (stores and ATM's). The main source were internet websites of the bank institutions. Data's were process to the tables and graphically shown in program ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sedlackova Lucie 2014.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
sedlackova v .pdfPosudek vedoucího práce591,77 kBAdobe PDFView/Open
sedlackova o.pdfPosudek oponenta práce804,56 kBAdobe PDFView/Open
sedlackova p.pdfPrůběh obhajoby práce189,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.