Title: Ekohydrologické hodnocení Chocenického a Komorenského potoka
Other Titles: Ecohydrological value of the Chocenický and Komorenský brook
Authors: Pláničková, Michaela
Advisor: Kopp, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14694
Keywords: ekohydrologie;ekohydrologická kvalita;malé vodní toky;vodní koridory;kontaktní plochy;potok
Keywords in different language: ecohydrology;ecohydrological quality;small watercourses;water-corridors;contact areas;brook
Abstract: Práce se zabývá ekohydrologickým hodnocením dvou malých vodních toků na území Plzeňského kraje v okrese Plzeň-jih. Hodnocení je podrobeno analýze za použití šesti ekohydrologických parametrů a měření konduktivity. Výstupem je ekohydrologická kvalita vodních toků. Součástí hodnocení je i analýza kontaktních ploch podél toků a jejich historických změn. Výsledky jsou výchozí pozicí k návrhům na zlepšení ekohydrologické kvality vodních toků.
Abstract in different language: This paper focuses on ecohydrology valuation of two small water flows located in South Plzen district of Plzen region. The valuation is put through the analysis with using of 6 parametrs of ecohydrology and conductivity measuring. Ecohydrology quality of water flows is the output of this paper. Analysis of contact surfaces along the flows and their historical changes are added to this work. Results are initial position for upgrading the ecohydrology quality of water streams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Planickova M..pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
Planickova V.pdfPosudek vedoucího práce704,2 kBAdobe PDFView/Open
Planickova O.pdfPosudek oponenta práce489,94 kBAdobe PDFView/Open
Planickova P.pdfPrůběh obhajoby práce173,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.