Title: Regionální analýza přímých zahraničních investic v České Republice
Other Titles: Regional Analysis of Foreign Direct Investment in the Czech Republic
Authors: Lenický, Bohumil
Advisor: Rousová, Magdalena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14705
Keywords: přímé zahraniční investice;trh práce;lokalizační faktory;inovace;rozdíly mezi kraji
Keywords in different language: foreign direct investment;labor market;locational factors;innovation;regional disparities
Abstract: Tématem práce je regionální analýza přímých zahraničních investic. PZI jsou důležitým faktorem regionálního rozvoje. Proto budou zpracovány údaje o přílivu PZI do jednotlivých krajů a okresů za období d roku 2000 do roku 2011.Bude zhodnoceno, jak probíhal vývoj a jakých objemů PZI bylo v regionech do roku 2011 dosaženo. Rovněž budou posouzeny změny ve výši PZI v jednotlivých regionech. Cílem práce bude dále ověřit, zda příliv PZI má vliv na vývoj HDP v regionech, průměrnou hrubou měsíční mzdu a na vybrané ukazatele z oblasti trhu práce.
Abstract in different language: The theme of the work is a regional analysis of foreign direct investment. FDI is an important factor for regional development. Therefore, the processing of data on FDI inflows into individual regions and district for the period from 2000 to 2011. Will be assessed, as were devepoped and which FDI in different regions. The aim of the work will verify that the inflow of FDI has an impact on GDP in the regions, the average gross monthly wage in the regions and selected indicatorsof the labor market
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regionalni analyza primych zahranicnich investic v Ceske Republice Bohumil Lenicky.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Lenicky V.pdfPosudek vedoucího práce770,16 kBAdobe PDFView/Open
Lenicky O.pdfPosudek oponenta práce583,4 kBAdobe PDFView/Open
Lenicky P.pdfPrůběh obhajoby práce221,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.