Title: Vývoj vesnice Kokořov od 19. století do současnosti
Other Titles: The development of the village called Kokořov from 19th century to present
Authors: Kriegerová, Miloslava
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14707
Keywords: Kokořov;vesnice;vývoj;obyvatelstvo;struktura obyvatelstva
Keywords in different language: Kokořov;village;development;population;structure of population
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vesnice Kokořov od 19. století do současnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je zachytit, jak se Kokořov vyvíjel v čase a k jakým změnám docházelo v letech 1869-2011. Jedná se o změny v počtu a struktuře obyvatel, zahrnující věk, nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomickou aktivity a další. Dále změny ve vývoji a funkčnosti domů. Hodnocení změn bylo provedeno na základě analýz jednotlivých sčítání obyvatelstva v letech 1869-2011. Ve vybraných kapitolách je Kokořov srovnáván s nadřazenými celky, tedy s městysem Žinkovy a Plzeňským krajem. Jednou z kapitol této práce je také geografická charakteristika a mapová analýza. Mapová analýza byla provedena na základě porovnání dvou ortofotomap.
Abstract in different language: This bachelor thesis relates the development of the village called Kokořov from 19th century to present. The main objective of this bachelor's thesis is to analyze the village´s evolution in time and finding of changes which happened in the years 1869-2011. These are changes in the number and structure of the population, including age, level of education, economic activity and other. Furthermore, changes in the development and functionality of buildings. Rating changes was made on the basis of analyzes of individual census years 1869 to 2011. In selected chapters Kokořov is compared with higher-level units, with a small town Žinkovy and Pilsen Region. One of the chapters of this work is geographical characteristics and map analysis. Mapping analysis was done by comparing the two ortophotographical pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_-_Kriegerova_2014.pdfPlný text práce8,45 MBAdobe PDFView/Open
kriegerova v.pdfPosudek vedoucího práce707,39 kBAdobe PDFView/Open
kriegerova o.pdfPosudek oponenta práce804,91 kBAdobe PDFView/Open
kriegerova p.pdfPrůběh obhajoby práce308,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.