Title: Řasová společenstva mělkých vodních nádrží v okolí Jindřichova Hradce
Other Titles: Algal communities of shallow water bodies near Jindřichův Hradec
Authors: Popelková, Marie
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14710
Keywords: sladkovodní řasy;oligotrofní vody;tůně;Jihočeský kraj;přírodní památka
Keywords in different language: freshwater algae;oligotrophic water;pools;South Bohemian region;natural monument
Abstract: Cílem této bakalářské práce byl algologický výzkum tří tůní přírodní památky Pískovna na cvičišti nacházející se na okraji města Jindřichův Hradec v jižních Čechách. Během ročního průzkumu byly na lokalitách porovnány nalezené druhy řas. Dále byly sledovány fyzikálně chemické parametry vody (sledovány hodnoty pH, konduktivity a teploty vody) a sezónní dynamika fytoplanktonu a zooplanktonu ve studovaných tůních. V této práci je uveden soupis všech druhů, které byly nalezeny na lokalitách.
Abstract in different language: Target of this bachelor thesis was algological research of three shallow pools of natural monument called Pískovna na cvičišti which is located on the border of town Jindřichův Hradec in the south part of Czech Republic. In the course of annual researche were compared founded algae species of this localities. Next was observed physical and chemical of water, (monitoring of pH, conductivity and temperature of water) and seasonal dynamics of phytoplankton and zooplankton in studied pools. There is given a list of all species found on these localities in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marie_popelkova_final1.pdfPlný text práce32,03 MBAdobe PDFView/Open
popelkova v.pdfPosudek vedoucího práce580,17 kBAdobe PDFView/Open
popelkova o.pdfPosudek oponenta práce488,36 kBAdobe PDFView/Open
popelkova p.pdfPrůběh obhajoby práce175,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.