Title: Umělé horolezecké stěny jako objekty geografie volného času
Other Titles: Artificial climbing walls as objects geography of leisure time
Authors: Polívka, Václav
Advisor: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14716
Keywords: profil lezce;umělá lezecká stěna
Keywords in different language: profile climber;climbing wall
Abstract: Tato práce obsahuje informace o profilu typického lezce a jeho preferencí při volbě stěny v rámci města Plzně. Také se zabývá vztahem umělých lezeckých stěn na tradiční skalní oblasti a na koncentraci obyvatel v rámci České republiky. Stručně popsána byla historie horolezectví a historie umělých lezeckých stěn.
Abstract in different language: This work contains detailed information about the profile of typical climber and his or her preference in choosing the climbing walls throughout Pilsen city. The climber´s profile was compared to climbers´profiles having been studied previously. It also takes interest in covering of artificial climbing walls in the rock area and people concentration within the Czech Republic. The history of climbing and artificial climbing walls was concisely described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Polivka bp..pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
polivka v.pdfPosudek vedoucího práce563,41 kBAdobe PDFView/Open
polivka o.pdfPosudek oponenta práce377,07 kBAdobe PDFView/Open
polivka p.pdfPrůběh obhajoby práce180,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.