Title: Fauna pavouků (Araneae) PR Hůrky
Other Titles: Spiders of Nature Reserve Hůrky
Authors: Soprová, Nikol
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14717
Keywords: araneofauna;výzkum;dominance;přírodní rezervace
Keywords in different language: arachnology;research;dominance;nature reserve
Abstract: Předložené výsledky prezentují nové informace o složení araneocenóz PR Hůrky. Průzkum zde probíhal v letech 2012 - 2013. Během sledovaného období bylo nalezeno celkem 418 jedinců zařazených do 19 čeledí a 73 druhů. Většina nasbíraného materiálu představuje druhy typické pro lesní biotopy. Vypovídací bioindikační hodnotu mají druhy obývající člověkem minimálně narušená stanoviště (s označením C) a druhy polopřirozených stanovišť (s označením SN).
Abstract in different language: The results of the araneofauna survey of Nature reserve Hůrky are presented. The studied area is located near village Hůrky 16 km from Pilsen in the Western part of the Czech Republic. Spiders were sampled by sweeping, siftings and individual collecting. During an arachnology research, which was done in the years 2012 2013, 495 specimens were obtained and partly determined. 255 of these specimens were matured and 163 were immature. The determined spiders belong to 73 species and can be referred to 19 families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Soprova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
soprova v.pdfPosudek vedoucího práce615,24 kBAdobe PDFView/Open
soprova o.pdfPosudek oponenta práce647,59 kBAdobe PDFView/Open
snebergerova p.pdfPrůběh obhajoby práce178,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.