Název: Povědomí veřejnosti o rizicích vzniku diabetu mellitu
Další názvy: Public awareness of the risks of developing diabetes mellitus
Autoři: Řežábková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Čagánková, Eliška
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14721
Klíčová slova: diabetes mellitus;komplikace;inzulín;riziko vzniku
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes mellitus;complications;insulin;risks of developing
Abstrakt: Jelikož je diabetes mellitus závažným problémem všech vyspělých společností zasahující všechny vrstvy obyvatel, je důležité aby byla veřejnost dostatečně informována a rizicích vzniku a komplikacích tohoto onemocnění. V mé práci se zabývám riziky vzniku, komplikacemi a léčbou tohoto onemocnění. V praktické části prostřednictvím metody kvantitativního výzkumu zkoumám do jaké míry je veřejnost informována o rizicích vzniku, komplikacích diabetu mellitu a také o zájem veřejnosti být dále informována o tomto onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: Considering that diabetes mellitus is a severe issue in all modern societies and affects all kinds of people, it is important for the wide public to be satisfyingly informed about the risks of onset and possible complications of this disease. Therefore, in my work I engage in discovering the risks of obtaining, complications and treatment of this illness. The practical part of this work pursues via quantitative research the issue of public knowledge of obtaining and complications of diabetes mellitus as well as the public interest of being kept informed about this disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Povedomi verejnosti o rizicich vzniku diabetu mellitu(1).pdfPlný text práce621,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezabkova_obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce514,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14721

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.