Title: Povědomí veřejnosti o rizicích vzniku diabetu mellitu
Other Titles: Public awareness of the risks of developing diabetes mellitus
Authors: Řežábková, Veronika
Advisor: Čagánková, Eliška
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14721
Keywords: diabetes mellitus;komplikace;inzulín;riziko vzniku
Keywords in different language: diabetes mellitus;complications;insulin;risks of developing
Abstract: Jelikož je diabetes mellitus závažným problémem všech vyspělých společností zasahující všechny vrstvy obyvatel, je důležité aby byla veřejnost dostatečně informována a rizicích vzniku a komplikacích tohoto onemocnění. V mé práci se zabývám riziky vzniku, komplikacemi a léčbou tohoto onemocnění. V praktické části prostřednictvím metody kvantitativního výzkumu zkoumám do jaké míry je veřejnost informována o rizicích vzniku, komplikacích diabetu mellitu a také o zájem veřejnosti být dále informována o tomto onemocnění.
Abstract in different language: Considering that diabetes mellitus is a severe issue in all modern societies and affects all kinds of people, it is important for the wide public to be satisfyingly informed about the risks of onset and possible complications of this disease. Therefore, in my work I engage in discovering the risks of obtaining, complications and treatment of this illness. The practical part of this work pursues via quantitative research the issue of public knowledge of obtaining and complications of diabetes mellitus as well as the public interest of being kept informed about this disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Povedomi verejnosti o rizicich vzniku diabetu mellitu(1).pdfPlný text práce621,79 kBAdobe PDFView/Open
Rezabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Rezabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,71 kBAdobe PDFView/Open
Rezabkova_obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce514,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.