Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 598
Kasíková, Květa
Vliv stresu na pacienta s Morbus Crohn

Bachelor thesis on theme "Influence of stress on the patient with Crohn disease" is analysing the connection between the influences of stress factors on patients with Crohn disease during its unpredictable development. After explanation of anatomical parameters of the digestion tract&#x...

Hořánková, Libuše
Cílená regulace tělesné teploty v poresuscitační péči po srdeční zástavě

The topic of this thesis is post-resuscitation care after cardiac arrest when pointed regulation of body temperature is indicated. The theoretical part lists current knowledge about cardiac arrest, presents the news from Guidelines 2015, informs about methods of application of pointed body&#...

Krippnerová, Růžena
Ošetřovatelský proces u geriatrického pacienta se střevní neprůchodností

This bachelor thesis is focused on specific problems of early diagnostics of an intestinal obstruction, a preoperative preparation and postoperative care of geriatric patients with the intestinal obstruction. The theoretical part is divided in two sections. The term geriatric patient is...

Fialová, Ivana
Kvalita života pacienta s diagnózou Asthma Bronchiale

My bachelor thesis called "The Quality of life of a patient diagnosed with Asthma Bronchiale" focuses on the impact of this disease on a life of asthmatic. In the theoretical part the basic information about the disease are presented along with its manifestation, high-ris...

Králová, Blanka
Kardiopulmonální resuscitace očima resuscitačního týmu

This bachleor is thesis deals with the nursing care, legislative norms and nurse education. A special emphasis is put on the cardiopulmonary resuscitation (CPR)conducted in a standard ward or in an emergency room as seen by a resuscitation team. The goal is to inquire the ...

Karbanová, Lada
Sexuální život u adolescentů

This paper discusses the sexual life of adolescents. The work consists of teoetické and practical parts. The theoretical part topics related to puberty and sexuality. It describes the anatomy of the genital organs, Physiology adolescence. It also deals with issues of contraception, preg...

Janečková, Eva
Kvalita života pacientů s domácí parenterální výživou

The Bachelor Thesis is in the theoretical part consider to home parenteral nutrition, is about patients' quality of life, when they use home parenteral nutrition. Quality of life is explained in terms and definitions with way of evaluation and measurement. We percieve Quality o...

Lehečková, Jitka
Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči

ANNOTATION Surname and name: Lehečková Jitka Department: Nursing and Midwifery assistance Title of thesis: Nursing care of patient with multiple sclerosis in home health care Consultant: Mgr. Martina Šellingová Number of pages: numbered 89, unnumbered 18 Number of append...

Hromasová, Dana
Úkoly všeobecné sestry v primární prevenci dutiny ústní

In theoretical part of this thesis I occupied with the tasks of general nurse in primary prevention of oral cavity. This thesis points out the importance of use of preventive medical examination, education of patient in dental aids and several methods of dental care, antiepide...

Plecitá, Marcela
Ošetřovatelská péče o pacienta s mechanickou srdeční podporou

The bachelor thesis is focused on care for patiens with mechanical heart support.The first part contains theoretical knowledge about heart failure, treatment options for this disease,especially using a mechanical cardiac support. The second part is devoted to nursing care of patients treated...

Kaderová, Veronika
Podpora kojení nezralých novorozenců alternativními postupy

The Bachelor's thesis deals with Breastfeeding support of premature newborns. It's divided into two parts. The theoretical section describes, classifies and mentions the causes and signs of a premature newborn. In this part, there's also information about breastfeeding, breast...

Janská, Žaneta
Komplexní péče o dítě s atopickým ekzémem

My bachelor thesis deals with complex care of a child with atopic eczema. Grand care involves a great deal of actions that parents have to carry out so that manifestations of this disorder do not deteriorate. In the theoretical part of this thesis, the skin an...

Čechová, Kateřina
Alternativní metody v prenatální péči

This bachelor thesis focuses on alternative methods in prenatal care. The theoretical portion is about pregnancy, fetal sensory development, and the various alternative methods of prenatal care. In particular the characteristics and use of homeopathy, fytotherapy, aromatherapy, music therapy and art t...

Bláhová, Veronika
Syndrom vyhoření v profesi porodní asistentky

This bachelor thesis introduces burnout syndrome in the profession of midwifery. This thesis is composed of the theoretical and the practical part. The theoretical part is describing burnout syndrome, its phases, critical factors and diagnostics. Next there is a part, witch is dealing&#...

Hanzlíková, Miroslava
Ošetřovatelská péče o nemocné s epilepsií

I was occupied with a nursing for epileptic patients in my bachelor thesis. Epilepsy is a brain disease, which is signalized by bouts. This thesis is divided into theoretical and practical parts. In theoretical part I specified and described Epilepsy, its history, diagnosis, classi...

Kurzová, Kristýna
Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice

This bachelor's thesis is focused on the birth service in the Czech Republic and abroad. The theoretical part gives an insight into the history and traditions of the birth service in the European countries, as well as providing a list of midwife organizations in the C...

Kolesová, Romana
Hormony při porodu

This bachelor thesis is focused on hormones during childbirth. This thesis has two parts. First part is based on theoretical informations, second is based on practical knowledge. In the theoretical part, there is description of hormonal processes in a woman's body at fertilization,&...

Langová, Denisa
Cílená regulace teploty po KPR

This bachelorś thesis deals with targeted temperature management in patients after nontraumatic cardiac arrest, who remain nonresponsive after return of spontaneous circulation. This terapeutic method is part of guidelines for post-resuscitation care since 2005, although the way of performing this...

Pillerová, Iveta
Kožní choroby z povolání

This dissertation work is about the present and history of the skin illnesses. I talk about their causes, genesis and aetiology. The theoretical part shows the factors and contexts that contribute to the development of skin diseases. I briefly describe the most common occupational&...

Korschinská, Klára
Kongenitální syfilis - dříve a dnes

Thesis discusses the pathophysiology of the disease, the individual stages and clinical manifestations, diagnosis and screening programs. There is a description of disease history since the first references on the European continent in the late 15th century. There is also mentioned a hi...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 598