Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 598
Konopíková, Eliška
Tlumení bolesti při porodu

This paper discusses methods of pain relief during labor. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the history of the themes of pain relief during labor, pain - general characteristics, physiology of pain, labor pain, pain measurement ...

Rupertová, Kateřina
Program ucelené psychiatrické rehabilitace

Bachelor thesis deals with the issue of integrating the mentally ill back to the company after the completion of a psychiatric hospitalization. Implementation program the comprehensive psychiatric rehabilitation already for the hospitalization of the mentally ill should greatly facilitate this in...

Kurzová, Kristýna
Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice

This bachelor's thesis is focused on the birth service in the Czech Republic and abroad. The theoretical part gives an insight into the history and traditions of the birth service in the European countries, as well as providing a list of midwife organizations in the C...

Kolesová, Romana
Hormony při porodu

This bachelor thesis is focused on hormones during childbirth. This thesis has two parts. First part is based on theoretical informations, second is based on practical knowledge. In the theoretical part, there is description of hormonal processes in a woman's body at fertilization,&...

Andrášiková, Tereza
Aplikace léčebných metod alternativní medicíny v praxi všeobecných sester

My thesis deals with treatment methods of alternative medicine in practice of nurses, especially phytotherapy and homeopathy. It consists of two sections - theoretical and research parts. The theoretical part describes alternative medicine and its treatment methods, homeopathy and phytotherapy, a...

Beránková, Barbora
Bolest jako ošetřovatelský problém

The issue of back pain is a wide subject. This bachelor thesis focuses on chronic back pain. The theoretical part is divided into two parts. The first part describes pain in general including physiology, types of treatment, psychological aspects and principles of dealing with...

Hergetová, Marie
Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácí péči

The thesis focuses on the nursing care of a patient with Alzheimer's disease at home. The theoretical component describes the disease itself, its cause, diagnosis and possible medical treatments. It describes the approach towards patients with Alzheimer's disease and describes Nancy ...

Červinková, Barbora
Život s roztroušenou sklerózou

Multiple sclerosis is an autoimmune disease of central nervous system, vhich mainly affects adults in productive age, more likely women then men. The disease affects life of a patient himself as well as his family members. Thesis in the topic: "Life with multiple sclerosis&quo...

Benčíková, Jaroslava
Ošetřovatelský proces u pacientů s tuberkulózou

The thesis deals with the nursing process for patients with tuberculosis. The theoretical part describes the history of the disease, its definition, epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment. Furthermore, this part deals with the resistant extrapulmonary form of tuberculosis, as&#x...

Karbanová, Lada
Sexuální život u adolescentů

This paper discusses the sexual life of adolescents. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part topics related to puberty and sexuality. It describes the anatomy of the genital organs, Physiology adolescence. It also deals with issues of contraception, pr...

Dufková, Václava
Ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním plic.

This thesis describe nursing care of patiens with lung cancer. It focuses on nursing care of patients on standard pulmonary department in the hospital. Thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part is dividend into 8 chapters, in which is initially&#x...

Jaklová, Gabriela
Poruchy vědomí pohledem sestry standardního interního oddělení

The aim of the thesis was the sight of a standard internal department nurses to consciousness disorders and nursing care for these patients. The theoretical part deals with the anatomy and physiology of the central nervous system. It also&#x...

Halamková, Lenka
Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření

The bachelor thesis is focused on issues of nursing care of the sick undergoing coronaro angiography. Coronaro angiography, its indications, contraindications, complications and nursing care are described in the theoretical part. Results of a questionnaire survey and interviews with patients are&...

Veberová, Marta
Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem žaludku

"Nursing Care of Pacient with Stomach Cancer" tries in its theoretical part to determine orientation for the reader in the given problematics based on the summarization of theoretical data from the availible literary sources. It deals mainly with stomach anatomy, physiology and...

Šrajerová, Hana
Compliance pacienta užívající antikoagulační terapii

Bachelor thesis on Compliance of patients receiving anticoagulant treatment deals with importance of pacient's co-operation and participation in the treatment. There are described individual drugs of anticoagulant treatment and their effect on the organism in the theoretical part of the thesi...

Hošťálková, Pavlína
Ošetřovatelský poces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí

Bachelor thesis called "Nursing process for child patient with hereditary spherocytosis at home environment" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes the disease, it also deals with education, nursing process with a focus on the patient an...

Le, Nhu Hoa
Péče o těhotnou ženu odlišné kultury

This thesis deals with perception of pregnancy and motherhood of Vietnamese woman living in Czech Republic and it also deals with the way how they want to raise their children in Czech environment. The thesis s divided into two parts the theoretical one and the pra...

Výšková, Jitka
Komplexní ošetřovatelská péče o novorozence při chirurgickém podvazu Botallovy dučeje zohledňující potřeby rodičů

This bachelor thesis focuses on the complex care of the newborn during the surgical ligation ductus Botalli, which reflects the needs of parents. It is divided into two main parts. The theoretical part is devoted to patent duktus arteriosus and also summarizes the symptoms and...

Vatahová, Eva
Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží

This bachelor thesis describes nursing proces in a patient with thoracic drainage. Theoretical part of this thesis includes anatomy of the lungs, diagnostics of pleural effusions and thoracic drainage. The practical part describes the nursing care of patients with thoracic drainage who ...

Stará, Zdeňka
Problematika enterální výživy

In the bachelor thesis, We focuse on education of clients with long-term enteral diet. There is a description of functional solutions and possible sorts of diets in the theoretical part of the thesis, that are mandatory, sufficient and suitable for the organism of ill patient....

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 598