Title: Psychika muže v období těhotenství své partnerky.
Other Titles: Mental condition of man during women´s pregnancy.
Authors: Domabylová, Markéta
Advisor: Lorenzová, Eva
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14725
Keywords: psychika;muž;otec;prožívání;těhotenství;porod
Keywords in different language: psyche;man;father;experience;pregnancy;childbirth
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá psychikou muže během těhotenství partnerky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje prožívání těhotenství z pohledu muže a postavení otce v historii a v současné době. Dále práce popisuje chování muže v době těhotenství partnerky, tak zvané těhotenství mužů a aktivmí otcovství. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, který analyzuje pocity mužů v době těhotenství partnerky a jejího porodu. V závěru práce jsem navrhla desatero pro porodní asistentky, zaměřené na ženu a jejího partnera v těhotenství.
Abstract in different language: This thesis is focused on mental state of man during women´s pregnancy. The work is devided in theoretical and practical part. In theoretical part, pregnancy from man´s point of view is described in this first place. This part also deals with the status of father in history and these days, man´s behavior during partner´s pregnancy and so called active paternity. Practical part of this thesis is focused on qualitative research and analysis of man´s feelings in the time of partner´s pregnancy and during her birthgiving. The decaloque for midwives dealing with partners in pregnancy is then proposed in the conlusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domabylova_Bakalarska_prace_2014.pdfPlný text práce324,23 kBAdobe PDFView/Open
Domabylova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,85 kBAdobe PDFView/Open
Domabylova_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,54 kBAdobe PDFView/Open
Domabylova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce396,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.