Title: Kůže a gravidita
Other Titles: Skin and pregnancy
Authors: Hajšmanová, Jana
Advisor: Resl, Vladimír
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14733
Keywords: kůže;těhotenství;nemoc;péče;léčba
Keywords in different language: skin;pregnancy;disease;care;treatment
Abstract: Bakalářské práce s názvem "Kůže a gravidita", pojednává o změnách kůže, které jsou vyvolané těhotenstvím. V teoretické části je shrnuta problematika fyziologických kožních změn, dále také jednotlivé nemoci, které ovlivňují průběh těhotenství a v neposlední řadě se v teoretické části nacházejí informace, jak vhodně pečovat o pokožku v těhotenství. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, který zjišťuje, jaké nemoci se u žen v těhotenství nejvíce vyskytly a jak těhotné ženy v průběhu těhotenství pečovaly o pokožku. V poslední části bakalářské práce se nachází shrnutí zjištěných informací a různá doporučení pro ženy, které chtějí zlepšit kvalitu pokožky v těhotenství.
Abstract in different language: Bachelor's thesis titled "skin and pregnancy", discusses the changes in the skin that are caused by the pregnancy. In the theoretical part is summed up the issue of physiological skin changes, as well as each of the individual diseases that influuence the progress of the pregnancy and last but not least in the theoretical part,there contains information how to take care of your skin during the pregnancy. The practical part consists of quantitative research, which determines what diseases in the women in pregnancy are the most experienced and how pregnant women during the pregnancy took care of their skin. In the last part of the Bachelor there is a summary of the information and the various recommendations for women who want to improve the quality of their skin during the pregnancy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Jana Hajsmanova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Hajsmanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce515,23 kBAdobe PDFView/Open
Hajsmanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce491,14 kBAdobe PDFView/Open
Hajsmanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce57,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.