Title: Multikulturní péče o ženu během těhotenství, porodu
Other Titles: Multicultural care of a woman during pregnancy, childbirth
Authors: Pellerová, Zuzana
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14736
Keywords: multikulturní péče;vietnamská kultura;těhotenství;porod;ženství;postavení žen ve společnosti
Keywords in different language: multicultural care;Vietnamese culture;pregnancy;childbirth;womanhood;the position of women in society
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na multikulturní přístup porodní asistentky k těhotné a rodící vietnamské ženě. Teoretická část popisuje všeobecně specifika multikulturní péče a charakterizuje vietnamskou kulturu. Praktická část se zabývá nejen kulturními specifiky této minority, ale především zkoumá ženy jako takové, jejich přístup ke svému ženství a to, jakým způsobem na ně nahlíží společnost vlastní kultury. Zároveň odkrývá rodinné vazby mezi generacemi, kdy se dcera od své matky učí a přebírá touto cestou zkušenosti a cenné rady, který následně využívá ve svém životě.
Abstract in different language: This thesis focuses on multicultural approach of midwives to pregnant and laboring Vietnamese woman. The teoretical part describes the general specifics of multicultural care and characterizes the Vietnamese culture. The practical part deals not only with the general specifics of multicultural care of this minority, but also examines woman as such, their access to their own womanhood and how they are treated be their own culture. At the same time family ties between the generations are revealed, where the daughter learns from her mother and takes this opportunity to get experience and valuable advice, which she subsequently uses in her own life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Pellerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,51 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,39 kBAdobe PDFView/Open
Pellerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce70,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.