Title: Těhotenství a porod tělesně postižených žen
Other Titles: Pregnancy and Childbirth Disabled Women
Authors: Roháčová, Tereza
Advisor: Kašová, Lucie
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14738
Keywords: tělesný handicap;těhotenství;porod;porodní asistentka
Keywords in different language: disability;pregnancy;childbirth;midwife
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o potřebách tělesně handicapovaných žen v těhotenství, za porodu a v časném šestinedělí. V teoretické části jsou popisovány jednotlivé druhy tělesného handicapu. V praktické části je pomocí kvalitativního šetření prezentován konkrétní případ ženy se získaným tělesným handicapem. Výstupem této bakalářské práce je doporučení pro porodní asistentky, které jim může pomoci v jejich praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with needs of disabled women in pregnancy, during childbirth and early postpartum period. The theoretical part describes particular types of disability. The practical part of the qualitative research presented specific case of a woman with acquired disability. The outcome of this bachelor's thesis is the recommendation for midwives, which can help them in their practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Rohacova_Tehotenstvi a porod telesne postizenych zen.pdfPlný text práce289,58 kBAdobe PDFView/Open
Rohacova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce435,57 kBAdobe PDFView/Open
Rohacova_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,61 kBAdobe PDFView/Open
Rohacova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce398,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.