Title: Informovanost studentů Západočeské univerzity v Plzni o darování kostní dřeně
Other Titles: Students of the University of West Bohemia and Their Foreknowledge about Possibility of Bone Marrow Donating
Authors: Benešová, Pavla
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14743
Keywords: kostní dřeň;transplantace kostní dřeně;Český národní registr dárců dřeně
Keywords in different language: marrow;bone marrow transplantation;Czech national register of bone marrow donors
Abstract: Práce se zabývá informovaností studentů Západočeské univerzity v Plzni o darování kostní dřeně. V Teoretické části popisuje transplantaci kostní dřeně a její historii, způsoby odběrů krvetvorných kmenových buněk, Český národní registr dárců dřeně a proces výběru dárce. V praktické části jsou za pomoci dotazníkového šetření zmapovány znalosti studentů o problematice darování kostní dřeně.
Abstract in different language: This thesis is focused on bone marrow donation awareness among the students of University of West Bohemia. The Theoretical part describes transplantation process itself and its history, the different ways of hematopoietic cells extraction, Czech national register of bone marrow donors and the process of picking the right donor. The practical part maps the students knowledge in the areas mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informovanost studentu Zapadoceske univerzity v Plzni o darovani kostni drene, vseobecna sestra, Pavla Benesova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce478,36 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_oponent.pdfPosudek oponenta práce561,37 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce421,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.