Title: Závislost na nikotinu a možnosti jejího léčení
Other Titles: Nicotine addiction and its treatment options
Authors: Peklová, Tereza
Advisor: Kovandová, Helena
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14758
Keywords: závislost;nikotin;kouření;pasivní kouření;odvykání;léčba nikotinové závislosti;vareniklin;bupropion;náhradní nikotinová terapie;elektronické cigarety
Keywords in different language: addiction;nicotine;smoking;passive smoking;cessation;treatment of nicotine addiction;varenicline;bupropion;nicotine replacement therapy;electronic cigarettes
Abstract: V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku nikotinové závislosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teorii se zabývám historií užívání tabáku, škodlivostí kouření včetně kouření pasivního. Dále definuji pojem závislost a nikotin a popisuji jednotlivé možnosti léčby závislosti na nikotinu. V praktické části práce rozebírám se dvěma klienty jejich boj se závislostí na nikotinu, důvody k léčbě i krizové situace v průběhu odvykání.
Abstract in different language: In the thesis I focus on nicotine addiction. The work is divided into theoretical and practical. In theory deals with the history of tobacco use, harmful effects of smoking, including passive smoking. Further defines the concept of dependence and nicotine and explains all the treatment of nicotine addiction. In the practical part of the work with two clients analyze their struggle with addiction to nicotine, the reasons for treatment and crisis situations during weaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zavislost na nikotinu a moznosti jejiho leceni.pdfPlný text práce777,17 kBAdobe PDFView/Open
Peklova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce540,01 kBAdobe PDFView/Open
Peklova_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,02 kBAdobe PDFView/Open
Peklova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce415,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.