Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLuhanová, Lenka
dc.contributor.authorŠikutová, Klára
dc.contributor.refereeNováková, Jaroslava
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:20Z
dc.date.available2013-01-15cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:20Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier55005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14761
dc.description.abstractCeliakie je onemocnění autoimunitního charakteru, které se projevuje celoživotní nesnášenlivostí lepku. K prokázanému zlepšení dochází při poctivém dodržování bezlepkové diety, na kterou se soustředím v teoretické části bakalářské práce. Jakékoliv chronické onemocnění je pro jedince i jeho rodinu zatěžující životní okolností a potřebují o něm získat mnoho informací. Práce je proto zaměřená na všeobecné poznatky o chorobě, výskytu, diagnostice a především léčbě. Kvalitní edukace klienta a rodiny je základem pro perfektní orientaci v onemocnění. Teoretická část mé práce obsahuje informace o kvalitě podávaných informací a přístupu rodin k celiakii. V závěru jsem hlavní body této problematiky shrnula do stručného edukačního materiálu.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectceliakiecs
dc.subjectmalabsorpcecs
dc.subjectintolerancecs
dc.subjectalergiecs
dc.subjectdermatitidacs
dc.subjectscreeningcs
dc.subjectenterobiopsiecs
dc.subjectlepekcs
dc.subjectedukacecs
dc.titleEdukace rodičů dětí s celiakiícs
dc.title.alternativeEducation of parents of kids with Celiac Diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCeliac disease is an autoimmune disorder, which is reflected by lifelong intolerance to gluten. The proven improvement occurs when improving compliance to gluten-free diet, to which I will focus on in the theoretical part of the thesis. Any chronic illness is stressful for the individual and his family life and one needs to get a lot of information about their disease . Therefore is thesis focused on general knowledge about disease incidence, diagnosis and treatment in particular. Quality education of clients and their families is the basis for perfect orientation in the disease. The theoretical part of the thesis contains information about the quality of the information and access to it for families with celiac disease. In conclusion, I have summarized the main points of this issue in a brief educational material.en
dc.subject.translatedceliac diseaseen
dc.subject.translatedmalabsorptionen
dc.subject.translatedintoleranceen
dc.subject.translatedallergyen
dc.subject.translateddermatitisen
dc.subject.translatedscreeningen
dc.subject.translatedenterobiopsyen
dc.subject.translatedglutenen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikutova Klara_BP.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Sikutova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce529,3 kBAdobe PDFView/Open
Sikutova_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,04 kBAdobe PDFView/Open
Sikutova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce430,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.