Title: Bolest a aktivity denního života
Other Titles: Pain and activities of daily living
Authors: Valaliková, Erika
Advisor: Korunková, Hana
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14766
Keywords: bolest;nádor;aktivity;kvalitativní výzkum;rozhovor
Keywords in different language: pain;cacncer;activities;qualitative research;interview
Abstract: Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie oblastí ktoré sú zasiahnuté bolesťou pri vykonávaní aktivít denného života. Práca je zložená z dvoch hlavných častí- teoretická časť a praktická časť. Obsahom teoretickej časti je základná definícia bolesti, fyziológia bolesti, základné rozdelenie typov bolesti a základy v liečbe bolesti. Ďalej v práci popisujem psychologické aspekty ktoré so sebou bolesť nesie. V závere teoretickej časti som sa zamerala na problematiku onkologickej bolesti. Praktická časť je na kvalitatívnom výskume. Obsah výskumu tvorí rozhovor s troma respondentmi s diagnostikovaným onkologickým ochorením, ktorý prežívajú bolesť.
Abstract in different language: Aim of the bachelor thesis is mapping areas which are affected by pain in carrying out activities of daily life. The bachelor thesis has two main parts a theoretical part and a practical part. Contain of a theoretical part is the basic definition of pain, pain physiology, basic division of pain types and the foundations in the treatment pain. Further, I describe psychological aspects of pain. In conclusion of theoretical part I focused on the issue of oncological pain. The practical part is based on the qualitative research. The content of research is formed by interview with three respondents with diagnosed oncological diseases, which are experiencing pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Valalikova 2014.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Valalikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,81 kBAdobe PDFView/Open
Valalikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce694,43 kBAdobe PDFView/Open
Valalikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce418,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.