Název: Specifika ošetřovatelské péče o romské dítě
Další názvy: The specifications of a nursing care for a gypsy child
Autoři: Brožíková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Langmajerová, Miroslava
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14775
Klíčová slova: Romové;multikulturní ošetřovatelství;hospitalizace dítěte;specifické potřeby;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: Roma;multicultural nursing care;hospitalization of child;special needs;communication
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována problematice ošetřování dětského romského pacienta. V teoretické části jsou shrnuty poznatky multikulturního ošetřovatelství zaměřené na specifické potřeby klienta romského etnika, které vycházejí z kulturních tradic této menšiny. Velká pozornost je věnována zejména hospitalizovanému dítěti. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumném šetření formou rozhovorů se všeobecnými sestrami. Mapuje znalosti ošetřujícího personálu v oblasti poskytování kulturně senzitivní péče a jejich využití v praxi. Výsledky průzkumu jsou zpracovány písemnou formou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to the problems of Roma children's care of the patient. In the theoretical section summarizes the findings of multicultural nursing focusing on the specific needs of the client Roma ethnic group, which are based on the cultural traditions of the minority. Great attention is paid to the child admitted to hospital. The research is based on qualitative research study through interviews with nurses. It maps the knowledge of nursing staff in providing culturally sensitive care and their use in practice. The survey results are processed in written form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Specifika osetrovatelske pece o romske dite..pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce508,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce603,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.