Title: Specifika ošetřovatelské péče o romské dítě
Other Titles: The specifications of a nursing care for a gypsy child
Authors: Brožíková, Radka
Advisor: Langmajerová, Miroslava
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14775
Keywords: Romové;multikulturní ošetřovatelství;hospitalizace dítěte;specifické potřeby;komunikace
Keywords in different language: Roma;multicultural nursing care;hospitalization of child;special needs;communication
Abstract: Bakalářská práce je věnována problematice ošetřování dětského romského pacienta. V teoretické části jsou shrnuty poznatky multikulturního ošetřovatelství zaměřené na specifické potřeby klienta romského etnika, které vycházejí z kulturních tradic této menšiny. Velká pozornost je věnována zejména hospitalizovanému dítěti. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumném šetření formou rozhovorů se všeobecnými sestrami. Mapuje znalosti ošetřujícího personálu v oblasti poskytování kulturně senzitivní péče a jejich využití v praxi. Výsledky průzkumu jsou zpracovány písemnou formou.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the problems of Roma children's care of the patient. In the theoretical section summarizes the findings of multicultural nursing focusing on the specific needs of the client Roma ethnic group, which are based on the cultural traditions of the minority. Great attention is paid to the child admitted to hospital. The research is based on qualitative research study through interviews with nurses. It maps the knowledge of nursing staff in providing culturally sensitive care and their use in practice. The survey results are processed in written form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika osetrovatelske pece o romske dite..pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce508,73 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce603,63 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.