Title: Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků výjezdových oblastí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Other Titles: Training paramedical staff of medical service´s outgoing area in west Bohemia region
Authors: Kokošková, Marie
Advisor: Hejkal, Luděk
Referee: Linhart, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14790
Keywords: vzdělávání;praktický nácvik;komunikační dovednosti;nelékařský zdravotnický pracovník;zdravotnická záchranná služba;Plzeňský kraj
Keywords in different language: education;practical training;communication skills;paramedical skills;medical service;Pilsen region
Abstract: V teoretické práci bakalářské práce jsem se zabývala problematikou vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. V praktické části práce sleduji vyhodnocení anonymního dotazníkového šetření, které mapuje znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků o vyhlášce č. 55/ 2011 Sb. Zjišťuji, jakých vzdělávacích aktivit se nelékařští zdravotničtí pracovníci nejčastěji účastní a jaký postoj mají ke vzdělávání v oblasti komunikace a praktickému nácviku modelových situací. Výsledky výzkumného šetření jsou uvedeny formou grafů.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis I dealt with the issue of education paramedical staff of rescue service Pilsen region. In the practical part I follow the evaluation of an anonymous questionnaire which maps the knowledge of paramedical staff of Decree No. 55/ 2011 Coll. I find what educational activities are paramedical staff frequently attend and have the attitude to training in communication and practical training model situations. The research results are presented in graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marie_Kokoskova_BP.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Kokoskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,87 kBAdobe PDFView/Open
Kokoskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce452,07 kBAdobe PDFView/Open
Kokoskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce405,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.