Title: Ošetřovatelská péče o nemocného s deliriem tremens
Other Titles: Nursing care for the delirium tremens sufferer
Authors: Svatošová, Lucie
Advisor: Kubešová, Simona
Referee: Prokešová, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14811
Keywords: delirium tremens;všeobecná sestra;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: delirium tremens;general nurse;nursing care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacienta s deliriem tremens. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry mají všeobecné sestry v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech znalosti a zkušenosti s ošetřováním pacienta s deliriem tremens. Pro získání těchto informací byl použit kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The bachelor´s work deals with the nursing care for a patient with delirium tremens. The objective of this task was to determine to what degrese the general nursing staff in The Mental Institution in Dobřany display practical knowledge in caring for a patient with delirium tremens. Numerical analysis research method was used to acquire this information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o nemocneho s deliriem tremens.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Svatosova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,67 kBAdobe PDFView/Open
Svatosova_oponent.pdfPosudek oponenta práce529,34 kBAdobe PDFView/Open
Svatosova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce410,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.