Title: Edukace nemocných s diabetem mellitem
Other Titles: Education of patients with diabetes mallitus
Authors: Šifaldová, Daniela
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14812
Keywords: edukace pacienta;diabetes mellitus;inzulín;komplikace;informace;pacient
Keywords in different language: education of patients;diabetes mellitus;insulin;complications;information;patient
Abstract: Diabetes je velice závažné onemocnění, které je neléčitelné, pokud nezískáme pacienta pro spolupráci. Edukace diabetika je důležitou součástí léčby. Správně vedená edukace se významně podílí na zlepšení kompenzace diabetu a na oddálení komplikací. Proto jsem svou bakalářskou práci zaměřila na znalosti pacientů v oblasti edukace a na zmapování zájmu o tuto oblast. Součástí výzkumného šetření bylo prokázat, která oblast edukace je pro pacienty nejhůře pochopitelná. Praktická část má charakter dotazníkového šetření. Potvrzeny byly dva ze tří předpokladů.
Abstract in different language: Diabetes mellitus is a very serious disease, difficult to cure unless the patient does not agree to cooperate. The patient's education is an important part of diabetes treatment. Well guided education plays an important role in acquirement of diabetes mellitus compensation and thus in delayed manifestation of complication. Therefore, in present bachelor thesis I focused on description of present status of patients' knowledge about diabetes education. One part of this project was to investigate which part of the education is for patient the most difficult to understand. I acquired the data using a questionnaire. Two out of three hypotheses where confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 27.3..pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Sifaldova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce470,07 kBAdobe PDFView/Open
Sifaldova_oponent.pdfPosudek oponenta práce704,48 kBAdobe PDFView/Open
Sifaldova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce454,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.