Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLoudová, Soňa
dc.contributor.authorŠímová, Jitka
dc.contributor.refereeJandíková, Zuzana
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:36Z-
dc.date.available2013-01-15cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:36Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier55060
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14813
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje porovnání úrovně ošetřovatelské péče v ambulantním sektoru v Saúdské Arábii a v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zmiňuje o důležitosti multikulturního přístupu v ošetřovatelství. Dále nás informuje o systému zdravotní a ošetřovatelské péče v Saúdské Arábii a u nás. Pomocí indikátorů kvality ošetřovatelské péče popisuje fungování ambulantních sektorů v obou odlišných zemích. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření.cs
dc.format83 s. (146 007 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmultikulturní ošetřovatelstvícs
dc.subjectambulantní sektorcs
dc.subjectislám v ošetřovatelstvícs
dc.subjectindikátory kvality ošetřovatelské péčecs
dc.subjectkulturní rozdílycs
dc.titleKomparace ošetřovatelské péče v Saudské Arábii a ČR v ambulantním sektorucs
dc.title.alternativeA comparison of nursing care in outpatient departments of Saudi Arabia and the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a comparison of nursing care in outpatient departments of Saudi Arabia and the Czech Republic. The bachelor´s thesis is divided into two sections. The theoretical section provides information about importance of multicultural nursing in nursing care. It also mentions the health system and the system of nursing care in Saudi Arabia and in our country. Using indicators of quality nursing care describes the functioning of ambulatory care systems in the two different countries. The practical part consists of qualitative research.en
dc.subject.translatedmulticultural nursingen
dc.subject.translatedoutpatient departmenten
dc.subject.translatedIslam in nursingen
dc.subject.translatedindicators of nursing care qualityen
dc.subject.translatedcultural differencesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace osetrovatelske pece v Saudske Arabii a CR v ambulantnim sektoru.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Simova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,1 kBAdobe PDFView/Open
Simova_oponent.pdfPosudek oponenta práce502,57 kBAdobe PDFView/Open
Simova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce411,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.