Title: Problematika domácí hospicové péče
Other Titles: The issue of home hospice care
Authors: Vacíková Jirousková, Martina
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14820
Keywords: umírání;rodina;sestra;domácí hospicová péče
Keywords in different language: death;family;sister;home hospice care
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problémy domácí hospicové péče. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmu domácí hospicová péče, nastiňuje problémy, které tuto formu péče provázejí. Je zaměřená na sestavení podkladu pro řešení problematiky domácí hospicové péče. V praktické části práce pomocí výstupů z kvantitativního výzkumu zjišťuji, jaký pohled na umírání v domácí péči zaujímá laická a zdravotnická nelékařská veřejnost. Další otázka, kterou se v praktické části práce zabývám, je informovanost laické a zdravotnické nelékařské veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče.
Abstract in different language: This thesis deals with the problems of home hospice care the theoretical part explains term of home hospice care, outlines the problems that follow this formo care. It considers to build professional basic for dealing wiht home hospice care. In the practical part of the thesis i use outptus from quantitative research and try to find out, chat is the attitude of laymen and non - medici public about dyng in home care. Another quiestion, which i consider about, i show are layhen and non - medici public informed about home hospice care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2014.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vacikova_Jirouskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce526,28 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova_Jirouskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,22 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova_Jirouskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce446,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.