Title: Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců
Other Titles: Bone Marrow Donation from the Donors' Perspective
Authors: Husárková, Lucie
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Freiová, Romana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14830
Keywords: transplantace kostní dřeně;kostní dřeň;dárcovství;registr
Keywords in different language: bone marrow transplantation;bone marrow;donations;register
Abstract: Bakalářské práce je teoreticko-průzkumné šetření, které se zabývá problematikou dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců. Práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část bakalářské práce shrnuje teoretické poznatky o problematice dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců. Ve druhé části je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumána kvalita a množství informací, které jsou podávány dárcům kostní dřeně během vstupu do registru dárců kostní dřeně.
Abstract in different language: Theme of this bachelor's thesis is a theoretical research about bone marrow donation. It is dividend into two main parts. The first part summarises the theoretical knowledge about bone marrow donation from the donors' perspective. The second part is through qualitative research examined the quality and quantity of information that is given to donors of bone marrow during entry into the registry of bone marrow donors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_Lucie_Husarkova_Problematika_darcovstvi_kostni_drene_z_pohledu_darcu.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Husarkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,03 kBAdobe PDFView/Open
Husarkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce969,57 kBAdobe PDFView/Open
Husarkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce427,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.