Title: Postoje rodičů a učitelů k sexuální výchově na 1. stupni základních škol v Plzeňském kraji
Other Titles: Attitudes of parents and teachers to the sex education at the primary schools in the Pilsen region
Authors: Kopecká, Kateřina
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14835
Keywords: sexuální výchova;sexualita;primární škola;učitel sexuální výchovy;Rámcový vzdělávací program
Keywords in different language: sex education;sexuality;primary school;teacher of sexu education;Framework educational programme
Abstract: Cílem této práce bylo zjištění zastávaných postojů učitelů prvního stupně ZŠ a rodičů v Plzeňském kraji. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy sexuální výchovy, metodami a formami, osobností učitele sexuální výchovy na prvním stupni a jeho připraveností. Praktická část je zpracována formou dotazníků. Dotazníky byly vytvořeny pro učitele i rodiče. Z výsledků vyplynulo, že je třeba zvýšit kvalifikaci učitelů sexuální výchovy a rozšířit spolupráci rodiny a školy v oblasti sexuální výchovy.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to find out about parents' and primary school teachers' attitudes towards sex and relationships education in Pilsen region. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on elementary terms of sex education, methods and forms, teachers of sex education on primary school and their prepared. Practical part is based on the results of questionnaires for teachers and parents. The results show importance of increase the qualifications of teachers of sex education and extend cooperation between family and teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Katerina Konasova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Konasova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,22 kBAdobe PDFView/Open
Konasova OP.pdfPosudek oponenta práce29,96 kBAdobe PDFView/Open
Konasova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.