Diplomové práce / Theses (KPG) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 159
Valentová, Jitka
Připravenost škol k inkluzivnímu vzdělávání pohledem pedagogických pracovníků vybraných základních škol v okrese Cheb

My research work is focused on the preparedness of schools for inklusive education from the point of view of teachers from selected schools in the Cheb district. The thesis describes inclusion and inklusive education its main actors and its goals. Personality of a teacher...

Paterová, Tereza
Metody dramatické výchovy při práci s předsudky na 1. stupni základní školy Tmaň

The diploma thesis deals with prejudices that occur at the first level of elementary school and suggests to teachers how to work with them through dramatic education. The content of the theoretical part are chapters explaining the benefits of dramatic education and then interpretin...

Petrželková, Michaela
Hodnocení klimatu školy ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání Případová studie vybrané základní školy na jižním Plzeňsku

The diploma thesis ""Evaluation of the school climate in relation with inclusive education: The case study of the selected elementary school in southern Pilsen" deals with the current situation of the school and its preparedness towards inclusive education.In the theoretical part,&...

Steinbergerová, Lucie
Připravenost budoucích absolventů Fakulty pedagogické ZČU na koncept inkluzivního vzdělávání

The main aim of this thesis was to find out the readiness of the future graduates of the Faculty of Education of University of West Bohemia (UWB) to the concept of inclusive education. Specifically, we were going to find out whether they have basic knowledge about th...

Krejčí, Dagmar
Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ a její integrace do všech předmětů ve 3. ročníku na ZŠ v Lokti nad Ohří

The subject of this diploma work is integration of drama education into all school subjects in the third grade of elementary school. In the theoretical part I describe principles, content and topics of drama education, next I list all skills and activities, which can be d...

Roubalová, Andrea
Rozvoj kooperace v rámci center aktivit u žáků 1. ročníku na vybrané ZŠ v Plzni

This work is focused on the development of cooperation within centers of activities of students of the 1st class of the selected elementary school in Pilsen. It explains the terms of co-operation and the cooperative style of teaching. It describes the role of students &#...

Kotlabová, Petra
Metody a způsoby podpory rozvoje mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané ZŠ v Plzeňském kraji

Thesis "Methods and ways of supporting primary gifted students at a chosen primary school in Pilsen region" deals with the intricacies of educating gifted students and ways of supporting them at a primary school. The theoretical part covers gift and talent, their k...

Strouhal, Lukáš
Badatelství v primární škole v Plzeňském kraji

My dissertation has been focused on enquiry-based learning during teaching science at basic school. The theoretical section of the dissertation has been particularly concentrated on the enquiry-based learning, defined the terms, described the meaning, marked pupils and teachers´ role in enq...

Lišková, Soňa
Analýza vzdělávání dětí v přípravných třídách ZŠ v Plzni

The topic of this diploma work is the analysis of the children in pre-school preparatory classes in primary schools in Pilsen. The diploma work is divided into two parts. The theoretical part describes the historical development and legislative field of pre-school preparatory classes,&#...

Kiglerová, Karolína
Integrace handicapovaných dětí do běžných škol

The main topic of this thesis is the integration of handicapped children to ordinary types of school. The concept is focused on the variety of integration, inclusion, health and the quality of life. The forms of integrated pupils with special needs and the characteristic of&#x...

Pechová, Jana
Čtenářské zájmy žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k metodě počátečního čtení

TheGraduation thesis dealswiththe "Readerinterestofthefirst grade pupils in the basic school in relation to theinitialreadingmethod". Thetheoretical part clarifiesthetermsrelating to a childreadership and readerinterest, such as a readingliteracy, initialreading and methodsofitsteaching, readingactivities. Itinquiresi...

Kukolová, Aneta
Výuka matematiky Hejného metodou v 1. a 2. ročníku ZŠ v Domažlicích

My diploma thesis called "Teaching Mathematics by Hejny method in Year 1 and 2 in Domažlice" deals with the method of Milan Hejný. Firstly, it introduces the method itself, its development and principles, which the method is based on. Secondly, concepts related to it ...

Tomáňová, Jaroslava
Role výchovných poradců na SŠ ve spolupráci s poradenskými zařízeními Karlovarského kraje

The diploma thesis is focused on the topic The role of an educational consultant on high school in cooperation with advisory facilities of the Karlovy Vary region. The goal of the diploma thesis is to process the analysis of the role of an educational consultant and ...

Bělková, Anna
Cíle výuky v práci učitele na 1. stupni na Základní a mateřské škole Mirovice

The diploma thesis focuses on the goals of teaching in the work of a teacher at the Primary and Nursery School in Mirovice. The introductory part of the thesis includes the introduction of goals, their importance, their function in the teaching process and their hierarch...

Hrušková, Klára
Projektové vyučování na škole v přírodě na I. stupni NŠ - návrh konkrétního projektu

This thesis concerns project teaching, use of this method deals with summer school in nature. The thesis comprises two sections. In the theory part of the thesis I consider the general characteristic of project teaching, the opinions of this method by different experts, which...

Chaloupková, Simona
Přínosy a rizika individuální integrace žáka s pohybovým postižením do běžné třídy ZŠ

In the last ten years, I have become aware of the continuous effort to include the physically challenged into the majority society. Nevertheless, I think there still remains much to be done in this area, by individuals as well as by the entire society. This thesis ma...

Veselá, Jana
Přírodovědný a vlastivědný rozbor Chodovského regionu a jeho využití na 1. stupni ZŠ

Submitted diploma thesis focuses on historical and biological characteristic of Chodov region. Gathered information are summarized and organized into 12 informational boards, which create an educational trail for the primary school's students, called "Chodov and its surroundings." The created...

Paarová, Hana
Úloha asistenta pedagoga na základní škole

This thesis discusses the position and the role of the teacher's assistant and the education of pupils with special educational needs at primary school. The aim of this study was to compare the skills of teacher's assistants of pupils with different disabilities and the...

Frühaufová, Darina
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni

The main aim of the thesis "The pupils with the special educational needs in ordinary primary schools in Pilsen" was to find out the current situation in these pupils' education, specifically in ordinary primary schools in Pilsen. 4 sub-goals were established to fulfill&#x...

Žáčková, Pavlína
Zařazování a využívání skupinové práce na 1. stupni základní školy malotřídního a klasického typu v Karlovarském kraji

The goal of this Master's degree thesis is integration and application of group-based and cooperative methods on elementary-level education in schools with limited amount of classrooms and traditional elementary-level schools. Introduction part of the thesis deals with theoretical concepts o...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 159