Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešík, Jiří
dc.contributor.authorStraka, Pavel
dc.contributor.refereeSvoboda, Milan
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:08Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:08Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57803
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14877
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na návrh a implementaci penzijního systému do DSGEgame. DSGEgame je simulační hra určená pro podporu výuky finanční gramotnosti, realizována jako objektově orientované PHP nad MySQL databází. Současná verze DSGEgame simuluje čtyřsektorovou ekonomiku (subjekty jsou domácnosti, výrobci, vláda a zahraničí). V úvodní části práce je provedena analýza historického vývoje sociální politiky a penzijních systémů, je popsáno, jaké druhy penzijních systémů existují a analyzován současný stav penzijního systému v České republice. Na tomto teoretickém základu pak staví praktická část práce, jejímž výsledkem je verze DSGEgame, rozšířená o určitou podobu simulace penzijních systémů. V práci je popsána logika implementace těchto rozšíření, přiloženy jsou také objektový a ERA model. Výsledky práce mohou být uplatněny při výuce finanční gramotnosti a při realizaci ekonomických experimentů.cs
dc.format74 s. (84 872 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectDSGEgamecs
dc.subjectpenzijní systémycs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMySQLcs
dc.titleImplementace penzijního systému do DSGEgamecs
dc.title.alternativeImplementation of pension systems to DSGEgameen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedPresented thesis focuses on design and implementation of the pension systems to the DSGEgame. DSGEgame is a simulation game intended to support education of financial literacy, implemented as an object-oriented PHP using MySQL database. The current version of the DSGEgame simulates economy with four sectors (the household sector, the business sector, the government sector and the foreign sector). The first part of the thesis is devoted to the analysis of the historical development of social policy and pension systems, to the description what kinds of pension schemes exist and to the analysis of current structure of pension systems in the Czech Republic. The practical part is based on the theoretical part. Result of the practical part is a version of DSGEgame, extended by simulation of pension systems. The thesis describes the logic of extensions implementation, object model and ERA model are also included. Results of this work can be applied in education of financial literacy and the realization of economic experiments.en
dc.subject.translatedDSGEgameen
dc.subject.translatedpension systemsen
dc.subject.translatedPHPen
dc.subject.translatedMySQLen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Straka.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
straka v.pdfPosudek vedoucího práce823,79 kBAdobe PDFView/Open
straka o.pdfPosudek oponenta práce587,37 kBAdobe PDFView/Open
Straka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.