Title: Užití termografie v diagnostice FV systémů
Other Titles: Usage of thermography in PV systems diagnostics
Authors: Kopp, Václav
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14881
Keywords: fotovoltaika;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický generátor;solární článek;solární panel;světlo;difuzní záření;PN přechod;polovodič;účinnost;výtěžnost;střídač;akumulátor;polykrystal;monokrystal;tenké vrstvy;amorfní křemík;organický polovodič;diagnostika;V-A charakteristika;termovize;termograf
Keywords in different language: photovoltaics;solar system;solar panel;solar power plant;solar cell;solar generator light;diffuse radiation;PN junction;semiconductor;efficiency;yield;inverter;accumulator;polycrystalline;monocrystalline;thin film;amorphous silicon;organic semiconductor;diagnostics;IV characteristics;thermal imaging;thermograph
Abstract: Tématem diplomové práce bylo popsat základní vlastnosti fotovoltaických článků a dalších komponent fotovoltaických systémů. Používané metody diagnostiky fotovoltaických systémů jednotlivě zhodnotit. Z těchto metod vybrat termografii a rozebrat možnosti termografie pro diagnostiku fotovoltaických systémů. Najít reálný fotovoltaický systém a na tomto provést a následně také vyhodnotit termografické měření reálného fotovoltaického systému.
Abstract in different language: The topic of the thesis was to describe the basic characteristics of photovoltaic cells and other components of photovoltaic systems. The methods used diagnostic photovoltaic systems individually assessed. Of these methods, choose thermography and analyze the possibilities of thermography for diagnosis of photovoltaic systems. The photovoltaic system find and the make and subsequently evaluate thermographic measurement of real photovoltaic system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Uziti termografie v diagnostice fotovoltaickych systemu.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
053383_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,22 kBAdobe PDFView/Open
053383_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,41 kBAdobe PDFView/Open
053383_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.