Title: Procesorem řízený síťový spínaný regulovatelný napěťový zdroj 0-50V/10A
Other Titles: Microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply 0-50V/10A
Authors: Špán, Václav
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Čermák, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14883
Keywords: spínaný stabilizovaný zdroj;měnič;procesor;řídící obvod;vstupní obvod;výstupní obvod;transformátor
Keywords in different language: switching stabilized power supply;converter;processor;control unit;input circuit;output circuit;transformer
Abstract: Tato práce popisuje návrh procesorem řízeného síťového spínaného regulovatelného napěťového zdroje. Řídící jednotka je od firmy Texas Instrument. Zdroj lze regulovat od 0 do 50 voltů a jeho proudová zatížitelnost je 10 ampér. Teoretická část obsahuje modifikace měničů a výběr procesoru. Praktická část obsahuje návrh měniče.
Abstract in different language: This work describes the design of microprocessor controlled regulated power line switching mode power supply. The control unit is made by Texas Instrument. Source can be regulated from 0 to 50 volts. Maximal current load is 10 amperes. The theoretical part contains modification of convertors and processor selection. Practical part contains design of converter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace20_-__Vaclav_Span.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
056670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,05 kBAdobe PDFView/Open
056670_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,7 kBAdobe PDFView/Open
056670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.