Title: Návrh napájení zemědělského objektu
Other Titles: Power supply system project of farm buildings
Authors: Moc, Miroslav
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14890
Keywords: distribuční soustava;napájecí transformátor;dimenzování napájecí soustavy;dimenzování vodičů;kompenzace účiníku
Keywords in different language: distribution system;supply transformer;dimensioning supply system;cable sizing;power-factor correction
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřená na návrh napájecího transformátoru a dimenzování přívodních rozvodů v areálu zemědělského družstva. Uvádí postup a způsob výpočtů při návrhu a následnou volbu vedení a zařízení na základě ekonomické hospodárnosti. Dále ukazuje výpočty pro centrální kompenzaci účiníku v areálu a volbu záložního napájecího zdroje.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with the project of power supply system for farm buildings. The project is focused on supply grid layout and rating of supply system compoments. There are decsribed procedures of supply transformer and feeder sizing, included their economical optimization. Besides cable rating and protection, power factor correction equipment and backup power supply is also designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Moc.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
058369_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,36 kBAdobe PDFView/Open
058369_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,34 kBAdobe PDFView/Open
058369_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce291,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.