Title: Vývojový modul s mikroprocesorem ADuC8xx
Other Titles: Development module based on microcontroller ADuC8xx
Authors: Vávra, Jaroslav
Advisor: Petránková, Zuzana
Referee: Basl, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14909
Keywords: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;mikrokontrolér;vývojový modul;ADuC8xx
Keywords in different language: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;microcontroller;development module;ADuC8xx
Abstract: Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog devices. Tyto mikrokontroléry jsou kompatibilní s mikrokontroléry řady INTEL 8051 a s jejich nástupcem INTEL 8052. Úvodní část je zaměřena na seznámení s problematikou mikrokontroléru ADuC8xx. V rámci práce byla provedena podrobná rešerše této problematiky na základě katalogových listů mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog devices. Ve vlastní části práce bylo pro vývojový modul, navržený v rámci mojí bakalářské práce, vytvořeno několik ukázkových programů a aplikací.
Abstract in different language: Presented thesis deals with the issue of microcontroller series ADuC8xx produced by company Analog devices. These microcontrollers are compatible with the INTEL 8051 family of microcontrollers and their successor, the INTEL 8052. The introductory part focuses on an introduction of microcontroller ADuC8xx. In the framework of the work the detailed examination of this issue on the basis of the catalog sheets of microcontroller series ADuC8xx from the company Analog devices has been carried out. The second part of the thesis deals with the development of several typical program and applications designed for the developmental module developed in the framework of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaroslav_Vavra.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
058392_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,4 kBAdobe PDFView/Open
058392_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,43 kBAdobe PDFView/Open
058392_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce226,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.