Title: Přechod z přímo uzemněného uzlu sítě na kompenzaci zemních kapacitních proudů
Other Titles: Transition from direct erthing network connection to earth capacity current compensation
Authors: Vaněk, Jakub
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Mertlová, Jiřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14919
Keywords: distribuční soustava;vysoké napětí;uzemnění;přímo uzemněná síť;zhášecí tlumivka;kapacitní proud;zemní spojení;zemní zkrat
Keywords in different language: distribution network;high voltage;earthed;solidly earthed network;arc suppression coil;capacitive current;earth fault;short-circuit to earth
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na porovnání přímého uzemnění distribuční sítě s nepřímým kompenzovaným přes tlumivku. V úvodní teoretické části poukazuji na základní typy uzemnění, zemní poruchy a popis souměrné složkové soustavy. Výpočtová část ukazuje chování sítě, napěťové a proudové poměry při zemním spojení a zemním zkratu.
Abstract in different language: The master theses focus on comparison between solidly earthed (neutral) system and system earthed by arc suppression. In the first theoretic part there are mentioned the basic characteristics of a solidly earthed network and a compensated network operation. Calculation behavior of grid submitted voltage and current proportions during earth fault and short-circuit to earth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_jakub_vanek_E12N0171P.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
058503_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371 kBAdobe PDFView/Open
058503_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,28 kBAdobe PDFView/Open
058503_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.