Title: Výpočet činných ztrát na transponovaném a netransponovaném vedení
Other Titles: Evaluation of Joule´s losses on transmission line (transposed and non-transposed)
Authors: Nazarčík, Tomáš
Advisor: Benešová, Zdeňka
Referee: Čermák, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14926
Keywords: transponované vedení;netransponované vedení;parametry vedení;zemnící lano;výpočet činných ztrát;ekonomická efektivnost investic
Keywords in different language: transposed transmission line;non-transposed transmission line;parameters of transmission line;earth wire;evaluation of operating losses;economic efficiency of investment
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na výpočet činných ztrát na venkovním vedení. V práci jsou nejprve odvozeny pasivní parametry pro transponované i netransponované vedení. Na vytvořeném modelu vedení jsou v programu Matlab počítány činné ztráty a vzniklá nesymetrie na zátěži. Výsledky jsou následně porovnány se simulací v programu Dynast. V závěru práce je provedeno ekonomické vyhodnocení uvažující zvýšení nákladů v případě transponovaného i netransponovaného vedení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on evaluation of Joule's losses on transmission line. In the thesis the parameters for transposed and non-transposed transmission line are derived. On the created model in the program Matlab the Joule's losses and originated asymmetry are calculated. The results are compared with the simulation in the program Dynast. In the end of the thesis the economic evaluation is carried out. It takes the increasing of costs in the case of transposed and non-transposed transmission line too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazarcikDP.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
058510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,92 kBAdobe PDFView/Open
058510_oponent.pdfPosudek oponenta práce472,1 kBAdobe PDFView/Open
058510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.