Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková, Jana
dc.contributor.authorPokorný, Jan
dc.contributor.refereePiterka, Luboš
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:33Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14930
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je hodnocení bezpečnosti povrchových a přípovrchových úložišť radioaktivního odpadu. V práci je popsáno rozdělení jednotlivých tříd odpadů podle jejich aktivity, je uvedena koncepce úložišť a jejich rozdělení podle přijímaného odpadu. Jsou uvedeny základní bezpečnostní požadavky na nakládání s odpady podle české legislativy a podle legislativy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Práce se dále zabývá normami podle IAEA a metodikou ISAM pro hodnocení bezpečnosti. Tato metodika je v závěrečné kapitole srovnána s hodnocením bezpečnosti u reálného úložiště.cs
dc.format65 s. (76 727 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectúložištěcs
dc.subjectradioaktivní odpadycs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectjaderná energiecs
dc.subjectradiační rizikacs
dc.subjectregulační orgáncs
dc.subjectradionuklidycs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectklasifikace odpadůcs
dc.subjectbezpečnostní požadavkycs
dc.subjectnormy a zásadycs
dc.titleHodnocení bezpečnosti přípovrchových a povrchových uložišťcs
dc.title.alternativeSafety assessment of surface and near-surface repositoriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2019-05-12
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this thesis is the safety assessment of surface and near-surface disposal facilities for radioactive waste. The work describes the classification of the waste to classes by their activity, the concept of the disposal facilities and the distribution by received waste is specified. Fundamental safety requirements for waste management are described according to Czech legislation and legislation of the International Atomic Energy Agency. The paper focuses on the standards by IAEA and the ISAM methodology for safety assessment. In final chapter, the ISAM methodology is compared with the safety assessment for real storage.en
dc.subject.translatedsafetyen
dc.subject.translateddisposal facilityen
dc.subject.translatedradioactive wasteen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatednuclear energyen
dc.subject.translatedradiation risksen
dc.subject.translatedregulatory bodyen
dc.subject.translatedradionuclidesen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedwaste classificationen
dc.subject.translatedsafety requirementsen
dc.subject.translatedstandards and principlesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pokorny.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
058585_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,79 kBAdobe PDFView/Open
058585_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,45 kBAdobe PDFView/Open
058585_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.