Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová, Miloslava
dc.contributor.authorMalý, Jiří
dc.contributor.refereeKosnar, Kamil
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:36Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:36Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58591
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14936
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl popsat použité technologie v rozvodnách 110 kV, popsat jejich přednosti a slabá místa. V další části se práce zaměřuje na výpočet spolehlivosti technologie. V poslední části práce je pak posuzovaná nejvhodnější technologie pro stavbu rozvodny na novém pozemku a na stávajícím pozemku.cs
dc.format70 s. (57 981 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectZapouzdřená rozvodnacs
dc.subjectčástečně zapouzdřená rozvodnacs
dc.subjectvzduchem izolovaná rozvodnacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.titleTechnické porovnání zapouzdřené a částečně zapouzdřené rozvodnycs
dc.title.alternativeTechnical comparison of a gas-insulated and partly gas-insulated substationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master´s thesis deals with the 110 kV substation technology. Strengths and weaknesses are described. The second part is focused on reliability of the 110 kV substation technologies. Finally, there is evaluated the most suitable substation technology in case of the building on the new site and on the present site.en
dc.subject.translatedencapsulated substationen
dc.subject.translatedpartly encapsulated substationen
dc.subject.translatedair-insulated substationen
dc.subject.translatedreliabilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace3.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
058591_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,06 kBAdobe PDFView/Open
058591_oponent.pdfPosudek oponenta práce474,54 kBAdobe PDFView/Open
058591_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce305,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.