Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkorpil, Jan
dc.contributor.authorMejcharová, Radka
dc.contributor.refereeŠčerba, Eduard
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:37Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:37Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-07
dc.identifier58725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14940
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce obsahuje základní informace o vzniku a použití bioplynu, bioplynových technologiích a zásadách výstavby bioplynových stanic. Práce popisuje projekt bioplynové stanice Úslava Bioenergie ve Střížově u Přeštic a její energetické využití v kogeneračních jednotkách z hlediska určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla, účinnosti kogeneračních jednotek a účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. V závěru je toto energetické využití vyhodnoceno a ve SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s tímto projektem.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectbioplynové technologiecs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectúčinnost kogenerační jednotkycs
dc.subjectúspora primární energiecs
dc.titleHodnocení provozu bioplynové stanice Úslava Bioenergiecs
dc.title.alternativeAssessment of the biogas station Úslava Bioenergieen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis presented diploma work contains basic information about the origin of use biogas, biogas technologies and principles of building or biogas stations. The work describes project of biogas station Úslava Bionergie in Střížov by Přeštice and its energetic application in cogenerate units from point of view of determination of saving of primary energy during combined production of electricity and heat, efficiency of cogenerative units and efficiency of combined production of electricity and heat. In conclusion there is energetic application evaluated and in SWOT analysis weaknesses and strength, opportunities and threats are connected with this project and are identified thereen
dc.subject.translatedbiogasen
dc.subject.translatedbiogas technologiesen
dc.subject.translatedcogenerateen
dc.subject.translatedeffiency of cogenerative uniten
dc.subject.translatedsaving of primary energyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2014_Mejcharova_E11N0096P.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
058725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,93 kBAdobe PDFView/Open
058725_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,4 kBAdobe PDFView/Open
058725_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.