Title: Možnosti řešení mikrokogenerace v rodinném nebo bytovém domě
Other Titles: The use possibilities of micro-cogeneration in family house or flat
Authors: Šamlot, Zdeněk
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14943
Keywords: mikrokogenerace;kogenerace;technologické procesy;KVET;efektivita
Keywords in different language: microcogeneration;cogeneration;technological processes;KVET;effectiveness
Abstract: Předkládaná diplomová práce pojednává o způsobu a možnosti využití mikrokogeneračních jednotek v rodinných a bytových domech. Aplikace jednotky je provedena pro konkrétní rodinný dům.
Abstract in different language: The thesis deals with methods and possibilities of the usage of microgeneration units in family houses and blocks of flats. The application of the unit is done for the particular family house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Zdenek Samlot.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
058730_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,93 kBAdobe PDFView/Open
058730_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,32 kBAdobe PDFView/Open
058730_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.