Title: Návrh rekonstrukce elektroinstalace rodinného sídla na I-HOME
Other Titles: Redesign of wiring system in family estate to the I-HOME
Authors: Waldstein, Martin
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14946
Keywords: inteligentní elektroinstalace;fotovoltaický systém;systém solárního ohřevu teplé vody;projektová dokumentace;cenový návrh
Keywords in different language: smart wiring;photovoltaic system;solar system for hot water;project documentation;pricing proposal
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na návrh rekonstrukce elektroinstalace rodinného sídla podle platných norem ČSN. Předpokládá plné využití možností inteligentní elektroinstalace. Návrh vychází z možností systému iNELS BUS System. Dále se zabývá možností instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie a solárního systému pro ohřev teplé vody. Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace využitelné v praxi.
Abstract in different language: This thesis focuses on the design of reconstruction of electrical-family residence in accordance with applicable safety standards. Assumes full advantage of the intelligent electrical installations. The proposal builds on the capabilities of iNELS BUS System. It also deals with the possibility of installing a photovoltaic system to generate electricity and solar system for hot water. The aim is to create design documentation usable in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Waldstein.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
058734_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,25 kBAdobe PDFView/Open
058734_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,64 kBAdobe PDFView/Open
058734_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.