Title: Výroba magneticky měkkých slitin na bázi Fe-Ni pro elektrotechnický průmysl
Other Titles: Production of soft magnetic alloys Fe-Ni for the electronics.
Authors: Macháčková, Kateřina
Advisor: Koutský, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14956
Keywords: Slitiny Fe-Ni;zmetkovitost;ingot;vsázkový materiál;povrchové vady ingotů
Keywords in different language: Alloy Fe-Ni;defect of ingots;production technology;smelting;casting;cast
Abstract: Předmětem řešení disertační práce jsou legované slitiny FeNi a optimalizace technologie jejich výroby tak, aby se snížila zmetkovitost výroby a zlepšila výtěžnost vsázkového materiálu (jelikož cena tvoří 60% nákladů). Zároveň se v průběhu řešení hledá způsob zefektivnění výroby s omezením výskytu materiálových vad a snížení odpadu (a tím nákladnosti) jednotlivých taveb. Proto se soustředí především na výskyt povrchových vad odlitých ingotů, problémy s praskáním vývalků během tváření za tepla a v neposlední řadě je předmětem řešení také vývoj nových typů FeNi slitin.
Abstract in different language: The alloys of FeNi and the optimization of the production technology was the object of the dissertation. The reduction of the production scrap and the improvement of the utilisation of charging stock (the price creates 60% from total cost) was the main aim of this work. In the project we seek the way of effective production without the material defect and with the lower costs. The project is specialized on the appearance of the surface defect of ingots, on the problems of ingot cracking during hot rolling. Further the development of new type of FeNi alloys was also taken into account.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machackova disertacni prace.pdfPlný text práce30,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Machackova.pdfPosudek vedoucího práce614,78 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Machackova.pdfPosudek oponenta práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Machackova.pdfPrůběh obhajoby práce803,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.