Název: Josef Baierl - sbormistr, pedagog
Další názvy: Josef Baierl - Choir Master, Pedagogue
Autoři: Vítovcová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14963
Klíčová slova: Josef Baierl;pedagog;sbormistr;sbor;Sušice;hudba;zpěv
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Baierl;pedagogue;choirmaster;choir;Sušice;music;singing
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje osobnost sbormistra a pedagoga Mgr. Josefa Baierla. V první části se zaměřuje na představení sbormistrovské činnosti s rozšířením o podkapitoly týkající se konkrétních podrobností o Sušickém dětském sboru a pěveckém sboru Svatobor. Dále je zde kapitola, která se věnuje dramaturgii sborů a obohacení kultury vázané na Josefa Baierla. Druhá část práce klade důraz na pedagogickou činnost Josefa Baierla. Zde jsou uvedeny jeho úspěchy, jeho významní žáci a též je zde doplněn jeho osobní profesní životopis.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents the personality Mgr. Josef Baierl, choirmaster and educator. The first part focuses on presentation of his activities as choirmaster, with detailed description of his aktivity in children´s choir Sušice and Svatobor. There´s following chapter dealing with dramatics of choirs and enrichment of cultur connected with Josef Baierl. The second part focuses on educational activity of Josef Baierl, there are his successes mentioned, his famous students and his professional curriculum vitae.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vitovcova_BP.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovcova_hodnoceni_vedouciho_BP_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce612,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitovcova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce504,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Vitovcova.pdfPrůběh obhajoby práce173,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.