Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFeiferlíková, Romana
dc.contributor.authorHolubová, Helena
dc.contributor.refereeMandysová, Daniela
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:01Z
dc.date.available2013-06-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:01Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14973
dc.description.abstractObsahem Bakalářské práce "Hudební život Berounska se zaměřením na činnost Zdického smíšeného sboru" je popis hudebního života berounského kraje od jeho počátku po současnost. Hlavním cílem práce je shromáždit a utřídit informace o vývoji hudebního života s ohledem na hudební školství, hudební soubory, zpěvácké spolky a osobnosti berounského kraje. Dílčím cílem je zpracovat co nejvíce informací o vzniku, vývoji a činnosti Zdického smíšeného sboru.cs
dc.format69 s. (87 406 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudbacs
dc.subjecthudební osobnostics
dc.subjecthudební souborycs
dc.subjecthudební školacs
dc.subjectzpěvcs
dc.subjectsbormistrcs
dc.subjectlidové písněcs
dc.subjectzpěvácké spolkycs
dc.subjectSlavošcs
dc.subjectZdický smíšený sborcs
dc.titleHudební život Berounska se zaměřením k činnosti Zdického smíšeného sborucs
dc.title.alternativeMusical life of the region of Beroun focused on the activites of Mixed choir of Zdiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor work "Musical life in Beroun District, focusing on activities Zdický mixed choir" include a description of the musical life of Beroun district from its beginning to the present. The main aim is to collect and organize information about the development of musical life with regard to music education, music organizations, singing groups and personalities of beroun district. The operational aim is to process as much information about the formation, development and operations of the Mixed Choir of Zdice.en
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedmusical personalityen
dc.subject.translatedmusic filesen
dc.subject.translatedmusic schoolen
dc.subject.translatedsingingen
dc.subject.translatedchoirmasteren
dc.subject.translatedfolk songsen
dc.subject.translatedsinging societiesen
dc.subject.translatedSlavošen
dc.subject.translatedZdický mixed choiren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2014 Holubova Helena.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce578,65 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce616,04 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce147,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.