Název: Hudební kultura renesančích Čech
Další názvy: Musical Culture of Renaissance Bohemia
Autoři: Juliusová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14976
Klíčová slova: renesance;česká kultura;hudba;dvorská hudba;kostel;kancionály;čeští skladatelé
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;czech culture;music;courtly music;church;hymnbook;czech composers
Abstrakt: Bakalářská práce Hudební kultura renesančních Čech obsahuje hudební historii evropské i české renesance od samotného vzniku až do konce renesančního období. Hlavním tématem bakalářské práce o české renesanci je vznik hudby, způsob provozu v institucích, možnosti šíření hudby. Nedílnou součástí práce jsou informace o významných osobnostech, které sehrály důležitou roli při šíření a zachování hudby v 15. a 16. století.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is about music history of European and Czech renaissance from its very beginning up to the end. The main point of my work about Czech renaissance is devoted to the emergence of music, the way of its operating and the possibilities of spreading it. An integral part of the work is the information about important figures who´s played an important role in the propagation and preservation of music in the 15th and 16th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Juliusova Anna-BP.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juliusova_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce444,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juliusova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce423,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Juliusova.pdfPrůběh obhajoby práce147,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.