Název: Současná metalová scéna ve Skandinávii
Další názvy: The current metal scene in Scandinavia
Autoři: Vícha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14991
Klíčová slova: Skandinávie;heavy metal;black metal;folk metal;kapela
Klíčová slova v dalším jazyce: Scandinavia;heavy metal;black metal;folk metal;band
Abstrakt: Skandinávská scéna je pro metalovou hudbu velice zásadní. Z historického hlediska zasahuje do rockových dějin velice spefickými událostmi. Práce se v úvodu soustřeďuje na dějinný popis heavy metalu jako takového. Dále je pracováno s jednotlivými heavy metalovými subžánry. Popsána je jejich hudební charakteristika a historie. Základní podoba heavy metalu se do dnešních dob velice změnila. U specifických subžánrů se práce zaměřuje na Skandinávskou oblast. Jedná se především o black metal a folk metal. V závěru se práce věnuje zásadním interpretům, kteří formovali a formují Skandinávskou scénu. Mapovány jsou i kapely, které pokračují v neustále inovaci tradičního směru. Pro lepší představu je k práci připraveno i CD s ukázkami zmiňovaných kapel. Cílem bylo nastínit základní pojmy a skupiny v oblasti heavy metalové hudby ve Skandinávii. Lidé, kteří mají o tuto oblast hudby zájem, můžou získat větší hudební přehled a zároveň se dozvědět i něco o mytologii severských národů.
Abstrakt v dalším jazyce: Scandinavian scene is very essential for metal music. It affects rock history very specifically. The thesis describes history of pure heavy metal in it's begining. Then it covers individual heavy metal sub-genres and their history and musical characteristics. The basic form of heavy metal has changed a lot until today. The thesis aims at the area of Scandinavia when it comes to specific sub-genres, such as black metal and folk metal. In the end of the thesis it covers essential interprets who has been forming the Scandinavian scene. Bands that innovate the traditional way of the genre continually are also included. For better understanding, there is also a CD attached to the thesis, containing example previews of the descibed bands. The target was to outline basic terms and bands of heavy metal music in Scandinavia. People who are insterested in this kind of music may get a better outline and get to know a little about northern nations mythology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vicha.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vicha_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce503,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vicha_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce458,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Vicha.pdfPrůběh obhajoby práce140,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.