Title: Rozhodnutí v trestním řízení
Other Titles: Decision in criminal proceeding
Authors: Šebková, Veronika
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15040
Keywords: rozhodnutí;trestní řízení;odůvodnění soudních rozhodnutí;trestní právo procesní;obsahové náležitosti rozhodnutí
Keywords in different language: decision;criminal proceedings;justification of judicial decisions;criminal procedural law;content requirements of decision
Abstract: Cílem práce je vytvořit ucelený přehled trestních rozhodnutí v českém právním prostředí, jejich obsahu se zaměřením na jejich odůvodnění, srovnání s jinými rozhodnutími v ostatních procesních předpisech a se zahraničními právními úpravami. S ohledem na důležitost odůvodnění každého rozhodnutí je této oblasti věnovaná samostatná kapitola. Pokouším se najít odpovědi především na otázky jaký je účel rozhodnutí, komu je určeno, jaká je a jaká by měla být struktura odůvodnění soudních rozhodnutí.
Abstract in different language: The main intention in this thesis was not only to demonstrate different types of sentences and claims, but primarily focus on their purpose and issue of justification of these claims. Due to the importance of justifying each sentence, an individual chapter is dedicated to this issue. The objective of the research was to try to find the answers to questions such as what is today's purpose of justifications of sentences and claims, what their structure is and who they are intended for.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce918,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.