Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina, Jan
dc.contributor.authorŠlechta, Tomáš
dc.contributor.refereeBaxa, Josef
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:30Z
dc.date.available2013-02-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-23
dc.identifier57225
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15041
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá trestní odpovědností právnických osob. Celá problematika je nejprve představena na pozadí teoretických východisek trestní odpovědnosti PO. V práci je dále uveden přehled vybraných zahraničních úprav a následně je popsáno samotné zakotvení pravé trestní odpovědnosti v právním řádu ČR. Navazující kapitoly práce se věnují účinné právní úpravě (z.č. 418/2011 Sb.) a zhodnocení vybraných aspektů a institutů tohoto zákona. Závěrem práce je poukázáno na některé důsledky této úpravy a rovněž na související otázky aplikace.cs
dc.format106 s. (197 181 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestní odpovědnostcs
dc.subjectprávnická osobacs
dc.subjectzákon o trestní odpovědnosti právnických osobcs
dc.subjectpřičitatelnostcs
dc.subjectdůsledkycs
dc.subjectaplikacecs
dc.titleTrestní odpovědnost právnických osobcs
dc.title.alternativeCriminal liability of legal personsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the concept of criminal liability of legal persons and is focused both on its theoretical footings and on the evaluation of the effective legal regulation. Furthermore, the overview of examples of foreign legal regulations is provided. Also the implementation of criminal liability of legal persons into the legal order of Czech republic is addressed. Following chapters of the thesis evaluate the selected aspects and institutes of the regulation. The final part is focused on practical effects, consequences and questions of application of the criminal liability of legal persons.en
dc.subject.translatedcriminal liabilityen
dc.subject.translatedlegal personen
dc.subject.translatedcriminal liability of legal persons acten
dc.subject.translatedestablishing criminal liabilityen
dc.subject.translatedconsequences of regulationen
dc.subject.translatedapplicationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Trestni odpovednost PO.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.