Title: Trestné činy ve sportu
Other Titles: Crimes in sport
Authors: Tobiášová, Markéta
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15042
Keywords: Sport;sportovní právo;sportovní úraz;trestněprávní odpovědnost;korupce;doping
Keywords in different language: Sports legislation;sports law;sports injury;criminal liability;curruption in sport;doping
Abstract: Celá práce pojednává o velmi aktuálním tématu, a to zásahu práva do sportu. Jedná se o téma dosti široké, proto je práce zaměřena pouze na oblast trestných činů ve sportu. Čtenář se dozví, co vůbec sport je, jak vznikají sportovní a normy a jak je sport upraven v České republice. Základním těžištěm práce je snaha o vymezení odpovědnosti sportovce za sportovní úraz. V souvislosti se vznikem zranění, hovoříme o trestných činech proti zdraví, v krajním případě by se mohlo jednat o trestný čin usmrcení z nedbalosti. Poslední část práce je věnována dvěma pojmům, bohužel sportu čím dál bližším, a to korupci a dopingu.
Abstract in different language: This thesis deals with a very topical issue and that is penetration of law into sport. The topic is very broad and therefore the work concentrates only on crimes in sport. The reader will realise what sport is, how regulations are created and what rules apply in sport in the Czech Republic. The main goal of this work is to definecriminal liability of an athlete in case of a sport injury. In this connection we can speak about crimes against health, in some extreme cases it could be considered a manslaughter. The last part of the work explains two terms, which have become frequently associated with sport, and they are corruption and doping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestne ciny ve sportu - Tobiasova Marketa.pdfPlný text práce690,77 kBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce854,67 kBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce682,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.