Title: Nepodmíněný trest odnětí svobody
Other Titles: Custodial sentence of imprisonment
Authors: Vachtlová, Nikol
Advisor: Navrátilová, Jana
Referee: Novotný, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15044
Keywords: nepodmíněný trest odnětí svobody;trest;ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody;výkon trestu odnětí svobody;typy věznic;Vězeňská služba České republiky
Keywords in different language: custodial sentence of imprisonment;punishment;imposing of custodial sentence of imprisonment;imprisonment;types of prisons;prison service of the Czech republic
Abstract: Diplomová práce pojednává o nepodmíněném trestu odnětí svobody dle aktuálního českého právního řádu. Práce se zaměřuje obecně na pojem trestu, účel trestu a ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody. Dále se zabývá samotným výkonem trestu odnětí svobody, jednotlivými typy věznic a Vězeňskou službou České republiky.
Abstract in different language: This thesis deals with custodial sentence of imprisonment as it is known to the current legislation of the Czech republic. The thesis focuses on the concept and objective of the punishment in general and on imposing of custodial sentence of imprisonment. It also deals with imprisonment itself, particular types of prisons and the prison service of the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce868,12 kBAdobe PDFView/Open
Vachtlova_vedouci_Navratilova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Vachtlova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce846,65 kBAdobe PDFView/Open
Vachtlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce909,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.