Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCvrček, František
dc.contributor.authorKratochvíl, Filip
dc.contributor.refereeŠejvl, Michal
dc.date.accepted2014-02-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:36Z
dc.date.available2010-03-22cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:36Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-08-31
dc.identifier49972
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15048
dc.description.abstractCílem práce je poskytnout základní informace o fungování anglického právního systému, v jehož historii leží vznik angloamerické právní kultury. Analýza pramenů anglického práva, jejich historický původ, vznik a podoba mohou pomoci pochopit základní principy a mechanismy fungování angloamerického právního systému. Práce je členěna na čtyři části. V prvních dvou obecnějších je čtenář nejprve uveden do problematiky právních systémů a jim charakteristickým pramenům práva. Části třetí a čtvrtá jsou jádrem celé práce a podrobněji ho seznámí s historickým vývojem a jednotlivými typy anglických pramenů práva.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávní systémcs
dc.subjectanglické právocs
dc.subjectpramen právacs
dc.subjectkontinentální právní systémcs
dc.subjectangloamerický právní systémcs
dc.subjectsoudcovské právocs
dc.subjectzákonné právocs
dc.subjectobyčejové právocs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectprávní literaturacs
dc.titlePrameny anglického právacs
dc.title.alternativeLegal sources of english lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this thesis is to provide basic information on the operation of the English legal system. In its history lies the emergence of the Anglo-American legal culture. Analysis of the sources of English law, their historical origins and their use may help to understand the basic principles and mechanisms of Anglo-American legal system. The work is divided into four parts. In the first two general ones the reader is introduced to the main legal systems and their typical sources of law. In parts three and four the historical development and different sources of English law are explained.en
dc.subject.translatedlegal systemen
dc.subject.translatedenglish lawen
dc.subject.translatedsources of lawen
dc.subject.translatedcontinental lawen
dc.subject.translatedanglo-american legal systemen
dc.subject.translatedjudicial lawen
dc.subject.translatedstatutory lawen
dc.subject.translatedcustomary lawen
dc.subject.translatedinternational treatiesen
dc.subject.translatedlegal literatureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Filip Kratochvil FINAL.pdfPlný text práce520,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek ved.DP.pdfPosudek vedoucího práce896,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek opon.2.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba F.K..pdfPrůběh obhajoby práce404,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.