Title: Suprasegmentální jednotky v soudobé angličtině: přízvuk, intonace, akcenty lokální i národní
Other Titles: Suprasegmental Units in Modern English
Authors: Ježková, Kateřina
Advisor: Vorel, Robert
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15100
Keywords: suprasegmentální jednotky;přízvuk;tón;výška;intonace;délka;akcent;segmentální foném;segmentální prozodém;suprasegmentální foném;suprasegmenální prozodém;Pražský lingvistický kroužek;výslovnost;Robert Burns
Keywords in different language: suprasegmental units;stress;tone;pitch;intonation;duration;accent;segmental phoneme;segmental prosodeme;suprasegmental phoneme;suprasegmental prosodeme;Prague linguistic circle;pronunciation;Robert Burns
Abstract: Popis a vysvětlení hlavních termínů týkajících se suprasegmentálních jednotek. Vysvětlení české tradice, která poukazuje na to, že suprasegmentální jednotky zde mají úplně jinou funkci než v jiných jazycích, například v mandarínské čínštině. Suprasegmentální jednotky mohou v anglickém jazyce měnit význam, zatímco v českém nikoli. Protože suprasegmentální jednotky v anglických slovech mohou měnit význam, je pro cizince složité vnímat tyto rozdíly. Další část práce se zabývá rozdíly mezi britskou a americkou výslovností a také rozdíly ve slovní zásobě, které jsou občas markantní.
Abstract in different language: Describing a explaining main terms related to the suprasegmental units. The Czech tradition shows, how suprasegmental units have fundamentally different function in comparison with other languages as for example Mandarin Chinese. Suprasegmental unist can have meaning-changing function in English, but not in Czech. Because of that suprasegmental units in English words can be meaning-changing, is difficult for foreigner to perceive the subtle differences. Next part is about differences between British and American pronunciation and differences in vocabulary too, which are sometimes cardinal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013 14 Suprasegmentalni jednotky v soudobe anglictine Katerina Jezkova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Jezkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce103,75 kBAdobe PDFView/Open
Jezkova -oponent.pdfPosudek oponenta práce104,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Jezkova.pdfPrůběh obhajoby práce416,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.